Varstvo osebnih podatkov

Podlage za obdelavo in nameni obdelave osebnih podatkov

Vitaholis, fizioterapija, Barbara Kvaternik s.p. (v nadaljevanju Vitaholis ali upravljavec) bo obdeloval vaše osebne podatke za enega izmed navedenih namenov na podlagi pravnih podlag:

Vaše osebne podatke bo Vitaholis obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Vitaholis od obiskovalca spletne strani in od stranke zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego njegovega namena.

Obdelava za izpolnitev obveznosti

V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev upravljavčevih obveznosti. V primeru, da mu obiskovalec spletne strani ali stranka potrebnih podatkov ne zagotovi, upravljavec ne more izvesti storitev, ki jih želi obiskovalec ali stranka.

Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev svojih obveznosti za naslednje namene:

Obdelava na podlagi soglasja oz. privolitve

Vitaholis bo na podlagi vašega pisnega soglasja obdeloval vaše osebne podatke za naslednje namene:

Obdelava na podlagi izpolnjevanja zakonskih obveznosti upravljavca

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.

Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu z vašimi pravicami.

Pravice obiskovalcev spletne strani in strank, ki jih narekuje varstvo osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) vam Vitaholis zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov:

Pravica dostopa do podatkov

Od Vitaholis imate pravico dobiti potrditev, ali Vitaholis obdeluje vaše osebne podatke, in če da, imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Na podlagi vaše zahteve vam bo Vitaholis zagotovil brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. 

Pravica do popravka podatkov

Od Vitaholis imate pravico zahtevati, da ta nemudoma popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa podatkov (»pravica do pozabe«)

Od Vitaholis imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, prav tako pa mora Vitaholis nemudoma izbrisati vaše osebne podatke v naslednjih primerih:

Pravica do omejitve obdelave podatkov

Pravico imate tudi zahtevati, da Vitaholis omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Vitaholis ali tretja oseba v njegovem imenu. Vitaholis bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@fizioterapija-vitaholis.si ali po pošti na naslov Vitaholis, Barbara Kvaternik s.p., Linhartova cesta 40, 1000 Ljubljana. Če boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.

Upravljalec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Upravljalec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Vitaholis lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Vitaholis podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na e-naslov info@fizioterapija-vitaholis.si ali po pošti na naslov Vitaholis, Barbara Kvaternik s.p., Linhartova cesta 40, 1000 Ljubljana.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Velja od 20. 10. 2019 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.