Somato emotivna sprostitev

Somato emotivna sprostitev (SES) je tehnika sproščanja čustvenih vsebin.

Pri tej metodi s pomočjo ustreznih položajev telesa in mehkih ročnih dražljajev ob sodelovanju pacienta ustvarimo pogoje za sprostitev neizraženih čustev. Ta v telesu zaznamo v obliki napetosti v mehkih tkivih, položajnih nepravilnosti in omejitvah v gibljivosti. Pacient med terapijo sam prepozna različne simptome, ki imajo čustveno vsebino in jih skupaj s terapevtom, ki je z njim v empatičnem odnosu, doživlja.

Novejše raziskave mišičnih ovojnic (fascij) so dokazale, da ima tkivo spomin. To pomeni, da se vsaka travma, fizična (poškodba, padec, obremenitev) ali psihična (šok, smrt, zloraba ipd.) zapiše nekje v telesu. Ob sprostitvi takega dela telesa se sprostijo tudi čustva, ki so povezana s tem napetim delom telesa.
 

Kako deluje somato emotivna sprostitev?

Voden pogovor in upoštevanje občutij pacienta skupaj s sproščanjem telesnih napetosti vodi do emocionalne sprostitve, ki se lahko izrazi skozi jok, smeh, potenje, povišan srčni utrip, spontano in nenadzorovano gibanje ali trzanje mišic itd. Posledica tega pa je psihofizična sprostitev telesa.

Tehniko somato-emocionalne sprostitve uporabljamo za vzpostavitev psihofizičnega ravnovesja v primeru spontane čustvene sprostitve ali v primeru ocene, da je poleg telesne nepravilnosti prisotna še čustvena blokada. Terapija je lahko tudi dobro dopolnilo psihoterapevtskega procesa, ne more pa ga nadomestiti.